Charles H. Duell, szef amerykańskiego Urzędu Patentowego w XIX wieku mawiał, że wszystko, co można wynaleźć, zostało wynalezione. Po wielu latach wiemy, że wciąż pojawiają się nowe wynalazki. Chcąc je chronić, warto zastrzec je w Urzędzie Patentowym. Jakie warunki należy spełnić? Jak powinna wyglądać dokumentacja patentowa?

Dokumentacja patentowa – jak wygląda?

Zgłoszenie patentu odbywa się w formie pisemnej. Zgłoszenie należy przedłożyć osobiście lub w formie elektronicznej do Urzędu Patentowego RP. Dokumentacja patentowa w Przemyślu, w zależności od specyfikacji wynalazku może obejmować od kilku do kilkunastu stron. Dokumentacja składa się z pięciu bardzo ważnych elementów. Pierwszym z nich jest podanie zawierającego oznaczenie zgłaszającego i określenie przedmiotu zgłoszenia, a także wniosek o udzielenie patentu. Istotnym elementem jest opis wynalazku. Powinien on jasno i wyczerpująco prezentować wynalazek i jego istotę, a także przedstawiać wszelkie zastrzeżenia patentowe. W dokumentacji musi znaleźć się skrótowy opis wynalazku, które prezentuje jego charakterystyczne cechy techniczne. Bardzo ważnym elementem są rysunki. Są one niezbędne do zrozumienia wynalazku w stopniu, który umożliwia realizację zamierzonego celu według wynalazku. Rysunek powinien przedstawiać wynalazek w przykładzie jego wykonania w ujęciu schematycznym.

Czym jest znak towarowy?

Najprostsza definicja znaku towarowego mówi, że znakiem towarowym jest wszystko to, co służy identyfikacji towarów lub usług, jako pochodzących od konkretnej firmy. Znak towarowy to nic innego, jak zabezpieczenie marki przedsiębiorstwa przed kopiowaniem. Nie chcąc, by ktoś podkradł nam nasze logo, formy graficzne, nazwę, warto sprawdzić ile wycena znaków towarowych w Rzeszowie kosztuje. Dzięki temu specjaliści zgłoszą  i zarejestrują znak towarowy w specjalnym urzędzie, co pozwoli na swobodne posługiwanie się nim, bez obawy, że ktoś inny go podkradnie. Należy jednak pamiętać, ze zastrzeżenie znaku towarowego jest płatne i prawo chroni znak przez 10 lat od chwili zgłoszenia wniosku. Ale zastrzeżenie znaku można przedłużać na kolejne dekady w nieskończoność.

Zobacz więcej
Zobacz więcej od redakcja serwisu
Zobacz więcej w Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdż także

Jak przeprowadzana jest inspekcja pracy?

Inspekcja pracy pełni istotną rolę w ochronie praw pracowników i zapewnieniu bezpiecznych …