Windykacja to proces odzyskiwania należności przez wierzyciela od dłużnika. W Polsce istnieją różne metody windykacji, wśród których jedną z najbardziej popularnych jest windykacja polubowna. Jest to sposób postępowania, który ma na celu rozwiązanie sporu pomiędzy stronami za pomocą porozumienia, na drodze negocjacji, bez konieczności udziału sądu.

W artykule przedstawimy, czym jest windykacja polubowna, jakie są jej etapy i korzyści płynące z tego rodzaju działania dla obu stron. Zapraszamy do lektury!

Czym charakteryzuje się windykacja polubowna?

Windykacja polubowna to sposób odzyskiwania należności oparty na współpracy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Celem tego procesu jest osiągnięcie porozumienia w sprawie uregulowania długu w sposób satysfakcjonujący obie strony, bez konieczności prowadzenia sprawy sądowej.

Windykacja długów w Łodzi nie ma charakteru przymusowego ani egzekucyjnego. Strony dobrowolnie podejmują próbę rozwiązania problemu długu poprzez negocjacje i ustalenie warunków spłaty.

Etapy windykacji polubownej

Windykacja polubowna może być prowadzona przez samego wierzyciela lub przez profesjonalną firmę windykacyjną na zlecenie wierzyciela. Proces ten składa się z kilku etapów, które obejmują:

1. Weryfikacja długu – na tym etapie wierzyciel lub firma windykacyjna dokonuje analizy długu, sprawdza jego podstawę prawną, wysokość i terminy płatności.

2. Kontakt z dłużnikiem – pierwszym krokiem jest nawiązanie kontaktu z dłużnikiem w celu przekazania informacji o długu oraz wezwania do zapłaty. Może to odbywać się za pomocą korespondencji, rozmów telefonicznych, e-maili czy spotkań osobistych.

3. Negocjacje i ustalenie warunków spłaty – wierzyciel lub firma windykacyjna podejmuje próbę negocjacji z dłużnikiem w celu ustalenia warunków spłaty długu. Może to obejmować ustalenie harmonogramu spłat, obniżenie oprocentowania czy umorzenie części długu.

4. Sporządzenie umowy – jeśli strony dojdą do porozumienia, sporządzana jest pisemna umowa regulująca warunki spłaty długu.

5. Monitorowanie spłaty – wierzyciel lub firma windykacyjna kontroluje terminową realizację ustalonych warunków spłaty długu przez dłużnika.

Zobacz więcej
Zobacz więcej od redakcja serwisu
Zobacz więcej w Finanse

Dodaj komentarz

Sprawdż także

Jakie są obowiązki pracodawcy związane ze składkami ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pełni kluczową rolę w systemie zabezpieczenia społecz…