Czy zastanawiałeś się kiedyś, co zrobić, gdy długi przestają być możliwe do spłacenia? Czy można znaleźć jakieś rozwiązanie, które pozwoli na wyjście z trudnej sytuacji finansowej? Odpowiedź brzmi: tak. Istnieje coś takiego jak umorzenie długów, które może być kluczem do odzyskania spokoju finansowego. W tym artykule dowiesz się, kiedy umorzenie długów jest możliwe oraz jak wygląda taki proces w praktyce.

Kiedy możliwe jest umorzenie długów?

Prawo polskie przewiduje kilka scenariuszy, które pozwalają na umorzenie zobowiązań. Oto najważniejsze z nich:

1. Umowa między wierzycielem a dłużnikiem – to najczęstsza i zarazem najbardziej elastyczna forma umorzenia długów. Dłużnik może negocjować z wierzycielem warunki umorzenia części lub całości zobowiązania. Warto pamiętać, że wierzyciel nie jest zobowiązany do takiej zgody, ale gdy widzi, że dłużnik ma rzeczywiste problemy ze spłatą, może się zgodzić na umorzenie.

2. Upadłość konsumencka – to instrument prawny, który pozwala na umorzenie długów osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Aby skorzystać z tego rozwiązania, dłużnik musi spełniać określone warunki, m.in. wykazać trwałą niemożność spłaty zobowiązań oraz zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu.

3. Przedawnienie długu – każde zadłużenie ma określony termin przedawnienia, po którym wierzyciel traci możliwość dochodzenia roszczeń. W przypadku umów cywilnoprawnych termin ten wynosi 3 lata, natomiast dla długów podatkowych i składkowych – 5 lat.

Umorzenie długów w praktyce

Jeśli już wiemy, kiedy można ubiegać się o oddłużanie w Lublinie, ale warto przyjrzeć się temu, jak wygląda taki proces w praktyce. Przykładowo, jeśli strony decydują się na zawarcie ugody dotyczącej umorzenia długów, warto spisać taką umowę na piśmie, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień. W przypadku upadłości konsumenckiej to sąd analizuje sytuację finansową dłużnika oraz jego historię zadłużenia, a następnie wyznacza plan spłaty części długów (jeśli tylko jest to możliwe). Po zakończeniu okresu spłaty (maksymalnie 3 lata), pozostałe zadłużenie zostaje umorzone. W razie przedawnienia z kolei wierzyciel traci możliwość dochodzenia roszczeń od dłużnika. Jednakże przedawnienie nie następuje automatycznie – dłużnik musi w odpowiednim momencie powołać się na upływ terminu przedawnienia.

W razie pytań lub wątpliwości warto skorzystać z fachowego wsparcia. Porad w zakresie oddłużania udziela Kancelaria Adwokacka Lege Agere z Lublina.

Zobacz więcej
Zobacz więcej od redakcja serwisu
Zobacz więcej w Finanse

Dodaj komentarz

Sprawdż także

Kadry i płace – co warto wiedzieć?

Kadry i płace stanowią integralną część każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru i branży…