Optymalizacja istniejących rozwiązań oraz doskonalenie procesów produkcyjnych są zawsze kluczem do rozwoju i podnoszenia wskaźników efektywności. W każdej firmie, niezależnie od profilu prowadzonej działalności czy ilości zatrudnionych osób. Standaryzacja i wdrożenie ujednoliconych mechanizmów produkcyjnych przekładają się na znaczne obniżenie kosztów i łatwiejsze wprowadzanie dalszych innowacji.

Strategie doskonalenia procesów produkcyjnych

Za doskonalenie procesów produkcyjnych odpowiadają najczęściej inżynierowie procesów produkcyjnych, specjaliści do spraw produkcji oraz osoby zajmujące inne, analogiczne stanowiska. Każda firma wprowadzająca do swojej struktury doskonalenie procesów produkcyjnych szybko przekonuje się, że jest to po prostu opłacalne.

Korzyści odnoszone są na wielu polach: finansowym, kadrowym, wizerunkowym. Następuje zauważalne zredukowanie strat oraz kosztów produkcji. Z metod takich jak Lean Manufacturing (oszczędne gospodarowanie zasobami) czy Kaizen (metoda ciągłego doskonalenia się) korzystają przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, rolniczej, motoryzacyjnej, elektronicznej i wielu, wielu innych.

Wzrost efektywności dzięki Lean Manufacturing

Poszukiwanie i eliminowanie strat w biznesie to jedna z najważniejszych strategii Lean Manufacturing. Strategia ta znacznie przyspiesza doskonalenie procesów produkcyjnych, redukując straty w siedmiu obszarach: transporcie, inwentarzu, ruchu, czekaniu, zbędnej produkcji (nadprodukcji), przetwarzaniu oraz wadach produktu.

Wiele firm, zwłaszcza wywodzących się z filozofii panujących jeszcze w latach 80 i 90, notuje olbrzymie straty w nowej rzeczywistości. Wdrożenie Lean Manufacturing jest w stanie odmienić ich losy, generując wzrosty efektywności na wysokim poziomie.

Stały rozwój poprzez filozofię Kaizen

Kaizen jest filozofią zakładającą dążenie do ciągłego doskonalenia się. Zakłada ona, że zawsze można zrobić coś jeszcze lepiej, jeszcze bardziej poprawić wyniki, oraz być krok dalej względem dnia wczorajszego. Indywidualne doświadczenia jednostek tworzą rozwiązanie przyjmowane przez całą grupę. Praca w ten sposób sprawia, że każdy z osobna czuje się odpowiedzialny za osiągane rezultaty. Tym samym nie dochodzi do rozproszenia odpowiedzialności, zgubnej dla efektywności pracy.

Jeszcze inne, ciekawe narzędzie, umożliwiające doskonalenie procesów produkcyjnych, to Six Sigma. Narzędzie to zostało opracowane przez firmę Motorola. Poprawa jakości jest w tym wypadku możliwa poprzez statystyczną analizę procesów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wymienione w tym artykule strategie i narzędzia to jedynie kropla w morzu istniejących rozwiązań w kwestii doskonalenia procesów produkcyjnych.

Niezależnie od obranej ścieżki, doskonalenie procesów produkcyjnych przyniesie wymierne, pozytywne skutki każdemu rodzajowi przedsiębiorstwa. Dzięki niemu generowane są mniejsze straty, większe zyski oraz występują lepsze morale wśród załogi. Kaizen, Six Sigma, Lean Manufacturing, czy też inne, nieco mniej scentralizowane metody – wszystkie one stanowią bodziec dla rozwoju firmy.

Partnerem materiału jest TQMsoft – doskonalenie procesów produkcyjnych.

Zobacz więcej
Zobacz więcej od redakcja serwisu
Zobacz więcej w Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdż także

Jak przeprowadzana jest inspekcja pracy?

Inspekcja pracy pełni istotną rolę w ochronie praw pracowników i zapewnieniu bezpiecznych …