Tworzenie obiektów budowlanych to długotrwały proces, który wymaga solidnego przygotowania. Inwestor, zanim odda budynek do użytku, musi podjąć szereg działań formalnoprawnych, aby zbudować obiekt zgodnie z wymogami i przepisami prawa. Jakie są etapy procesu inwestycyjnego i co zawiera się w każdym z nich?

Etap przygotowawczy

Pierwszą fazą procesu inwestycyjnego jest szczegółowe planowanie inwestycji. Na tym etapie inwestor musi dokładnie przeanalizować i wyeliminować wszelkie zagrożenia związane z powstaniem całej inwestycji. Zamiar inwestycji powinien być poddany szczegółowej analizie – służy temu raport o nazwie due dilligence (są to tzw. studia wstępne). Pod uwagę bierze się przede wszystkim stan prawny nieruchomości, dostępność mediów (woda, gaz, energia elektryczna, kanalizacja), geotechnikę, dostępność komunikacyjną, zagospodarowanie terenu oraz ochronę środowiska.

Nieodłącznym elementem etapu przygotowawczego jest utworzenie biznesplanu, który ukaże, czy zyski ze sprzedaży przewyższą koszty realizacji. W dokumencie należy ująć między innymi koszty wykonania projektu i konstrukcji, koszty doprowadzenia wszelkich mediów i instalacji, koszty zarządzania inwestycją oraz koszty kredytowe.

Faza projektowania

Drugim etapem procesu jest projektowanie obiektu. Wiąże się to z podpisaniem umowy z biurem projektowym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Warto korzystać z doświadczenia specjalistów, dla których przepisy prawa budowlanego to chleb powszedni. Dzięki temu inwestor ma pewność, że wszelkie formalności będą zgodne z prawem.

Na tym etapie należy podjąć działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Niezbędne jest zatem uzyskanie decyzji administracyjnych, takich jak decyzja o warunkach zabudowy, decyzja środowiskowa czy uzyskanie warunków przyłączenia gazu, wody i energii elektrycznej. Otrzymanie pozwolenia na budowę to przede wszystkim umiejętne poruszanie się pomiędzy Kodeksem postępowania administracyjnego i Kodeksem cywilnym.

Realizacja inwestycji

Po przebrnięciu przez gąszcz ustaw prawnych i uzyskaniu pozwolenia na budowę następuje proces realizacji inwestycji. Należy więc zawrzeć niezbędne umowy budowlane i zatrudnić generalnego wykonawcę, który będzie zobowiązany do wykonania wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych. Konieczna jest także obecność kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, którego zadaniem jest dbałość o wykonywanie robót budowlanych i sprawdzanie ich jakości.

Oddanie inwestycji do użytku

Gdy roboty budowlane dobiegną końca, inwestor musi postarać się o zgodę na użytkowanie obiektu. W tym celu należy udać się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i złożyć wniosek o wydanie takiego pozwolenia. Inspektor przed wydaniem zgody musi dokonać obowiązkowej kontroli budowy. Po otrzymaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu, można go wreszcie oddać do użytku. Cały proces inwestycyjny jest długi i skomplikowany, lecz przebrnięcie przez ustawy prawne pozwoli z sukcesem oddać obiektu do użytkowania.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki – Kancelaria Radców Prawnych.

Zobacz więcej
Zobacz więcej od redakcja serwisu
Zobacz więcej w Finanse

Dodaj komentarz

Sprawdż także

Kadry i płace – co warto wiedzieć?

Kadry i płace stanowią integralną część każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru i branży…