Praca tłumacza bywa bardzo zróżnicowana i wymagająca. Wbrew pierwszym skojarzeniom, nie polega ona tylko na sporządzaniu przekładów tekstów literackich lub artykułów z różnych dziedzin. Przeglądając oferty biur tłumaczeń, z pewnością spotkamy się z tematem tłumaczenia konsekutywnego. Czym się ono charakteryzuje? W jakich sytuacjach się z niego korzysta? Czym musi charakteryzować się dobry tłumacz, specjalizujący się w tym rodzaju tłumaczeń? Poniżej wyjaśniamy te i inne kwestie.

Tłumaczenia konsekutywne jako forma tłumaczeń ustnych

Tłumaczenia konsekutywne są rodzajem tłumaczeń ustnych. W przeciwieństwie do tłumaczenia symultanicznego, kiedy tłumacz przekłada na bieżąco, tłumaczenie konsekutywne (zwane również następczymi), mają za zadanie przybliżyć odbiorcom całość wypowiedzi. Mówca może podzielić swoją wypowiedź na dłuższe lub krótsze fragmenty. Po wygłoszeniu każdego z nich tłumacz konsekutywny powtarza go, w języku, którym posługują się odbiorcy.

Co istotne – takie tłumaczenia nie są dosłowne. Ich zadaniem jest przekazanie punktu widzenia mówcy i istoty jego wypowiedzi. Dlatego tłumaczenia konsekutywne są zazwyczaj krótsze niż oryginalna treść.

Pozornie przekazanie jedynie istoty wypowiedzi może się wydawać prostsze niż tłumaczenie symultaniczne. W rzeczywistości jednak niekoniecznie takie jest. Jeśli mówca porusza specjalistyczne tematy, tłumacz ma naprawdę trudne zadanie. Musi on bowiem bardzo dobrze zrozumieć to, co przekazuje mówca. Tym samym pożądana jest u tłumacza przynajmniej podstawowa wiedza na dany temat.

Kiedy wykorzystuje się tłumaczenia konsekutywne?

Ten rodzaj tłumaczeń przydaje się m.in. na spotkaniach biznesowych, podczas negocjacji, szkoleń, prezentacji, czy też konferencji prasowych. Tłumaczenia konsekutywne wykonywane są zawsze z perspektywy mówcy. Oznacza to, że każde tłumaczenie tego typu dokonywane jest w formie pierwszej osoby liczby pojedynczej. Tak, żeby odbiorcy odnosili wrażenie, że słuchają personalnej wypowiedzi skierowanej bezpośrednio do nich.

Podczas dokonywania tłumaczeń konsekutywnych, osoba tłumacząca musi wiedzieć, co chce przekazać mówca. Tak, żeby przełożenie wypowiedzi dobrze oddawało sens i ideę przemówienia. Dlatego, wbrew pozorom, łatwiej tłumaczy się dłuższe fragmenty wypowiedzi, które pozwalają na zorientowanie się, o co dokładnie chodzi mówcy.

Co charakteryzuje dobrego tłumacza konsekutywnego?

Przede wszystkim doskonała znajomość języków oraz dobra pamięć. Zapamiętanie najważniejszych informacji jest kluczem do wykonania dobrego tłumaczenia konsekutywnego. Ponieważ tłumaczone fragmenty wypowiedzi (lub całe krótsze przemówienia) potrafią zawierać dużo wartościowej treści, tłumacz konsekutywny musi potrafić robić dobre, skrótowe notatki.

Takie notatki pozwolą mu potem na dokładne i precyzyjne przetłumaczenie wypowiedzi, z zachowaniem jej charakteru i intencji. Przydatna jest również znajomość kultury, związanej z językiem tłumaczenia. Dzięki temu tłumacz będzie w stanie przekazać odbiorcom nie tylko treść, ale również styl wypowiedzi.

Partnerem materiału jest Translation Street – profesjonalne tłumaczenia konsekutywne.

Zobacz więcej
Zobacz więcej od redakcja serwisu
Zobacz więcej w Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdż także

Jak przeprowadzana jest inspekcja pracy?

Inspekcja pracy pełni istotną rolę w ochronie praw pracowników i zapewnieniu bezpiecznych …