Od pewnego czasu w Polsce, obok znanego już wszystkim outsourcingu, pojawia się zwiększone zapotrzebowanie na leasing pracowników ze Wschodu. Filip Aryanowicz – Co Owner i Vice President z Bisar podkreśla, że to między innymi bardzo wygodna forma tymczasowego zatrudnienia fachowców i specjalistów. W jakich branżach i sytuacjach sprawdzi się szczególnie leasing pracowników ze Wschodu?

Na czym polega wynajem pracowników ze Wschodu?

Czasowy wynajem pracowników ze Wschodu to coraz częściej praktykowana forma zatrudniania cudzoziemców. Filip Aryanowicz, który wraz z Bisar rekrutuje pracowników z Ukrainy zarówno do Polskich przedsiębiorstw, jak i do innych firm na terenie zachodniej Europy (w tym do Niemiec, Francji i Skandynawii) wyjaśnia, że w leasingu pracowników ze Wschodu liczą się przede wszystkim ściśle określone kwalifikacje i wiedza branżowa kandydatów. Wynajmowany pracownik z wiedzą i doświadczeniem to pracownik, którego nie trzeba szkolić i specjalnie wdrażać. Przychodzi do firmy w konkretnym celu i na konkretny czas. Na czas „wypożyczenia” otrzymuje w agencji pracy urlop bezpłatny, a z polskim pracodawcą podpisuje umowę na czas określony. Aby wynajem pracowników ze Wschodu nabrał mocy prawnej, musi być ponadto podpisane porozumienie między agencją, a przedsiębiorcą, w którym agencja wyraża zgodę na czasowe „przekazanie” pracownika.

Leasing pracowników ze Wschodu – dla kogo? Odpowiada Filip Aryanowicz

Wynajem pracowników ze Wschodu sprawdzi się zwłaszcza w przypadku działalności, która jest sezonowa, gdzie zwiększona ilość pracowników potrzebna jest tylko czasowo. Rekrutacja pracowników z Ukrainy do pracy na zasadach leasingu często dotyczy również projektów jednorazowych oraz tymczasowych braków kadrowych. W ten sposób przedsiębiorcy walczą ponadto z rotacją pracowników i zapewniają swoim przedsiębiorstwom ciągłość funkcjonowania. Filip Aryanowicz dodaje, że wynajem pracowników ze Wschodu to również doskonały sposób dla pracodawców, którzy pilnie potrzebują specjalistów oraz menadżerów, którzy zarządzać będą czasowymi projektami. W ramach leasingu pracowników ze Wschodu polscy pracodawcy coraz częściej zapełniają wakaty w hotelarstwie, turystyce i przy zbiorach sezonowych. Duże zapotrzebowanie można ponadto zauważyć również w branży logistycznej, budowlanej, a nawet magazynowej.

Zobacz także inne artykuły:

http://eurobase.pl/asymilacja-cudzoziemcow-pracujacych-w-polsce/

Filip Aryanowicz – jak rozliczyć pracownika z Ukrainy?

W Polsce coraz więcej miejsc pracy zajmowanych jest przez obcokrajowców. Nikogo nie dziwią już popularni w większych i mniejszych zakładach pracownicy z Ukrainy. Warszawa nie jest jedynym miastem, gdzie stawia się coraz bardziej na pracowników ze Wschodu. Zatrudnienie Ukraińców wiąże się z obowiązkiem podatkowym – jak prawidłowo rozliczyć cudzoziemców pracujących w kraju?

Pracownicy ze Wschodu, a status rezydenta

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy pracownicy ze Wschodu są rezydentami czy nierezydentami kraju. Zatrudnienie Ukraińców, którzy posiadają status rezydenta wiąże się z opodatkowaniem według zasad ogólnych. Od uzyskanego przez nich wynagrodzenia naliczana jest wówczas zaliczka na podatek dochodowy, którą oblicza się przy pomocy skali podatkowej. Pracodawca musi wówczas wystawić PIT-11, a pracownicy rozliczają się z polskim US. Jeśli pracownicy ze Wschodu nie są rezydentami kraju, istotną rolę odgrywa rodzaj umowy z pracodawcą. Umowa o pracę wiąże się z rozliczeniem podatku na zasadach ogólnych i wystawieniem PIT-11, jednak cudzoziemcy nie będą musieli rozliczać się z polskim US. W przypadku umowy cywilno-prawnej podatek jest ryczałtem 20%, co jest mało korzystne dla cudzoziemca, który w konsekwencji otrzymuje dużo niższe wynagrodzenie „na rękę”.

Filip AryanowiczPracownicy z Ukrainy, a wiza

Kolejny przypadek dotyczy posiadających wizę pracowników z Ukrainy w Warszawie i innych miastach na terenie kraju. Mogą oni być rozliczani na zasadach ogólnych, ale muszą spełnić warunek co do długości pobytu w kraju. Aby rozliczać się na zasadach ogólnych muszą przebywać w kraju minimum 183 dni w roku podatkowym. Płatnik wystawia wówczas pracownikom ze Wschodu posiadającym wizę PIT-11 i PIT-4R.

Zatrudnienie Ukraińców, których centrum życiowe jest w Polsce

Na zasadach ogólnych mogą być rozliczani pracownicy z Ukrainy, których centrum życiowe związane jest z naszym krajem. Sprawa jest tu jednak o tyle utrudniona dla pracodawcy, że jest to bardzo ciężkie do zweryfikowania. US może podważyć oświadczenie pracownika, dlatego wskazane jest, by pracownicy ze Wschodu złożyli dokument NIP-7, gdzie podadzą polski adres zamieszkania.

Umowa zlecenie, a pracownicy z Ukrainy Warszawa

Nawet jeśli pracownicy ze Wschodu zatrudnieni są w ramach umowy zlecenia, mają możliwość przedłożenia posiadanego Certyfikatu Rezydencji Ukrainy. Wówczas pracodawca w Polsce nie będzie musiał naliczać żadnego podatku od polskich przychodów cudzoziemca, będzie musiał jednak wystawić dokument IFT. Nie dotyczy to jednak umów o pracę – tu zawsze dochody podlegają opodatkowaniu w kraju, nawet jeśli cudzoziemiec przedłoży powyższy certyfikat.

Jak zarejestrować pracownika z Ukrainy?

Coraz więcej pracodawców docenia pracowników z Ukrainy i pracowników z Azji. Są rzetelni i bardzo obowiązkowi, nic dziwnego, że cały czas rośnie popyt na zatrudnianie Ukraińców i innych obcokrajowców. Trzeba tu jednak dopełnić wielu formalności, aby praca obcokrajowca była legalna. Jakie dokumenty są wymagane?

Formalności niezbędne przy zatrudnianiu Ukraińców

Każdy obcokrajowiec, który zamierza pracować na terenie naszego kraju powinien zostać prawidłowo zarejestrowany, co niejednemu przedsiębiorcy spędza sen z powiek. Na początku należy złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowym Urzędzie Pracy, odpowiadającym siedzibie firmy. Należy tam umieścić przewidywaną datę rozpoczęcia pracy pracownika z Ukrainy oraz planowaną datę zakończenia tej pracy. W ciągu maksymalnie 14 dni oświadczenie zostanie zarejestrowane – pracodawca powinien je odebrać i przekazać oryginał pracownikowi, a kopię trzymać w swojej dokumentacji. Należy również wykazać legalność pobytu, niezbędną do zatrudnienia Ukraińców (np. na podstawie wizy lub zezwolenia pobytowego). Należy również sprawdzić czy potencjalny pracownik z Ukrainy posiada zezwolenie na pracę.

Uproszczona procedura oświadczeniowa dla pracowników z Azji i pracowników z Ukrainy

Jeśli chcemy skorzystać z uproszczonej procedury oświadczeniowej, zatrudnienie Ukraińców i obywateli Armenii, Mołdawii, Białorusi i Rosji nie będzie wymagało posiadania przez nich zezwolenia na pracę. Pracownicy z Azji będą mogli na podstawie procedury oświadczeniowej pracować w kraju przez 6 miesięcy, w okresie 12 miesięcy, które następują po sobie. Konieczne jest tu jednak zaoferowanie pracownikowi z Ukrainy płacy minimalnej. Po 6 miesiącach pracy pracownika z Ukrainy i pozostałych wymienionych państw w procedurze oświadczenia pracodawca musi wystąpić o zezwolenia na pracę w Polsce do wojewody. Pracownik z Ukrainy może otrzymać jeden z pięciu różnych typów zezwoleń wydawanych dla obcokrajowców (A, B, C, D, E).

Pracownicy z Ukrainy? Agencja pracy załatwi za Ciebie wszystko!

Jeśli obawiasz się, że wszystkie formalności związane z legalnym zatrudnieniem pracowników z Azji Cię przerosną – postaw na sprawdzoną agencję pracy jak Bisar. Załatwimy za Ciebie wszystkie sprawy papierkowe i dopilnujemy, by do Twojej firmy trafili najlepsi pracownicy z Ukrainy, jak również pracownicy z Azji. Agencja zajmie się również ich transportem, zakwaterowaniem i obsługą prawną, kadrową oraz płacową.

Zobacz więcej
Zobacz więcej od redakcja
Zobacz więcej w Rynek pracy

Dodaj komentarz

Sprawdż także

Wakacje All Inclusive – czy naprawdę się opłacają? 

Wakacje all inclusive to bardzo popularna forma wyjazdu, która ceniona jest przez turystów…