W ostatnich latach ogromną popularność zdobyły nowe formy produkcji na rynku farmaceutycznym, a w szczególności wśród producentów suplementów diety. Coraz częściej w tym sektorze pojawia się produkcja suplementów na zlecenie. Na czym polega to zjawisko i co warto o nim wiedzieć? Sprawdź!

Co oznacza produkcja suplementów na zlecenie?

Kontraktowa produkcja suplementów diety to outsourcing obejmujący pełen zakres usług związanych bezpośrednio z procesem produkcyjnym oraz konfekcjonowaniem suplementów w postaci suchej lub płynnej, w tym:

 • naważanie według zleconej lub opracowanej receptury,
 • mieszanie lub homogenizowanie,
 • rozlewanie,
 • etykietowanie,
 • pakowanie w zbiorcze opakowania.

Firma odpowiedzialna za produkcję suplementu diety może nawiązać współpracę z tzw. producentem kontraktowym. Powierza mu wówczas wytworzenie suplementu na kilku ściśle określonych etapach powstawania. Dzięki temu zarówno zakup specjalistycznego sprzętu oraz zatrudnienie pracowników to obowiązki leżące po stronie producenta kontraktowego.

Zalety kontraktowej produkcji suplementów diety

Produkcja suplementów na zlecenie jest obecnie niezwykle popularna, ze względu na szereg korzyści dotyczących dystrybutora suplementu, jak i samego przedsiębiorcy kontraktowego. Do największych zalet produkcji suplementów na zlecenie należy m.in.:

 • duża oszczędność czasu w produkcji kontraktowej,
 • obniżenie kosztów w produkcji kontraktowej,
 • wieloletnie doświadczenie oraz know-how firmy kontraktowej w produkcji suplementów diety,
 • szeroki zakres usług w produkcji kontraktowej dzięki wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego i doświadczenia w produkcji firmy kontraktowej,
 • kompleksowość usług,
 • obniżenie bariery wejścia na rynek suplementów.

Kontraktowa produkcja suplementów diety pozwala na znacznie bardziej efektywne wykorzystanie środków, czasu i zasobów ludzkich, a tym samym umożliwia szybkie wdrożenie nowych produktów. Wykorzystanie dużego przedsiębiorstwa dzięki skorzystaniu z produkcji kontraktowej daje szansę na zaistnienie również małym firmom i startupom lub też pozwala przetestować produkcję nowych suplementów diety.

Produkcja suplementów na zlecenie i jej popularność

Producent kontraktowy bierze na siebie mnóstwo obowiązków, które dla dystrybutora mogłyby stanowić spore obciążenie, również finansowe. Niezwykle istotna jest także kwestia organizacji potrzebnego sprzętu oraz zatrudniania specjalistów i doświadczonych technologów. Co więcej, przedsiębiorstwa podejmujące się produkcji suplementów diety na zlecenie umożliwiają stworzenie ściśle określonej receptury produktu w chwili, kiedy dystrybutor posiada zaledwie ogólny pomysł na jego zastosowanie.

Jak pokazują statystyki z ostatnich lat, trend na kontraktową produkcję utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Zainteresowanie taką formą współpracy bierze się między innymi z możliwości znacznego zredukowania kosztów produkcji. Firma Pragnąca wprowadzić swój produkt na rynek musi tylko określić swoje oczekiwania, a wykonawca w krótkim czasie dostarczy gotowy produkt o wysokiej jakości.

Zobacz więcej
Zobacz więcej od redakcja serwisu
Zobacz więcej w Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdż także

Jak przeprowadzana jest inspekcja pracy?

Inspekcja pracy pełni istotną rolę w ochronie praw pracowników i zapewnieniu bezpiecznych …