Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową jest bardzo wymagającym oraz kompleksowym przedsięwzięciem. Jego prawidłowa realizacja wymaga szerokiej wiedzy, doświadczenia oraz profesjonalnego przygotowania. Nic więc dziwnego, że coraz więcej wspólnot decyduje się na powierzenie obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomością zewnętrznej firmie, która specjalizuje się w tym zakresie. Z jakimi korzyściami dla wspólnoty wiąże się podjęcie takiej decyzji?

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową i związane z nim obowiązki

Bieżąca obsługa nieruchomości jest sprawowana przez kilka podmiotów. Należy do nich zarząd wspólnoty, zarządca oraz administrator nieruchomości. W skład zarządu wspólnoty zazwyczaj wchodzą sami mieszkańcy i członkowie wspólnoty, którzy we własnym gronie podejmują wszystkie najważniejsze decyzje związane z nieruchomością oraz z jej obsługą. Zarządzanie wspólnotą w praktyce nie jest jednak realizowane przez samych członków zarządu a zwykle oddelegowane w ręce zarządcy wspólnoty, który pilnuje ich wykonania w imieniu mieszkańców oraz członków zarządu.

Funkcję zarządców wspólnoty pełnią wyspecjalizowane firmy, które oferują kompleksowe usługi z zakresu zarządzania wspólnotą. Do ich obowiązków należą takie kwestie, jak m. in. czuwanie nad dobrym stanem technicznym należących do wspólnoty mieszkaniowej budynków, przeprowadzanie kontroli wynikających z przepisów prawnych, pośredniczenie w kontaktach między zarządem a mieszkańcami i regularne organizowanie zebrań, dbanie o czystość i porządek w obrębie budynku oraz należących do niego terenów, sprawowanie kontroli nad sprawami finansowymi i administracyjnymi wspólnoty oraz prowadzenie księgowości. Zarządzanie wspólnotą często obejmuje także administrowanie, które polega na realizowaniu bieżących spraw.

Dlaczego warto powierzyć zarządzanie wspólnotą profesjonalnej firmie?

Zarządzanie wspólnotą może być realizowane samodzielnie przez jej zarząd, a sprawy wymagające udziału profesjonalistów powierzone poszczególnym wykonawcom z zewnątrz. W takiej sytuacji pełna odpowiedzialność za wszystkie te kwestie spoczywa jednak na barkach zarządu, który musi zagwarantować mieszkańcom ich prawidłową realizację. Z tego powodu zdecydowana większość zarządów decyduje się na zatrudnienie zewnętrznej firmy specjalizującej się w zarządzaniu wspólnotą. Takie rozwiązanie wiąże się z licznymi korzyściami.

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową realizowane przez profesjonalną firmę zdejmuje z zarządu większość obowiązków pozostawiając mu rolę organu nadzorczego. Znacznie ułatwia także życie mieszkańców, którzy mogą zwracać się ze wszystkimi sprawami i problemami bezpośrednio do zarządcy oraz szybko uzyskać od niego stosowną pomocą. Firmy oferujące zarządzanie wspólnotą zatrudniają wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy są w stanie prawidłowo zadbać o stan techniczny nieruchomości oraz szybko rozwiązywać wszystkie pojawiające się problemy. Wysoki standard oferowanych przez nie usług oraz profesjonalne podejście skutecznie podnoszą więc jakość obsługi nieruchomości oraz komfort jej mieszkańców.

Zobacz więcej
Zobacz więcej od redakcja serwisu
Zobacz więcej w Nieruchomości

Dodaj komentarz

Sprawdż także

Jakie zalety ma profesjonalna zaginarka do blachy?

Blacha to materiał bardzo praktyczny, a przede wszystkim bardzo uniwersalny. Do jego obrób…